Anmδlan

Gφr sε hδr:

Skriv ut den hδr sidan (markera text och skriv ut markering) pε en skivare och fyll i formulδret (eller skriv av uppgifterna fφr hand) . Skicka det till Miniteatern med vanlig post, sε kommer vi att hφra av oss med en bekrδftelse inom kort.

 

                                    Fφrnamn……………………………….......................

 

                                    Efternamn…………………………………................

 

                                    Personnummer………………………………............

 

                                    Gatuadress…………………………………………..

 

                                    Postnummer………………………………………......

 

                                    Ort…………………………………………………….

 

                                    Telefon………………………………………...............

 

                                    Mobil………………………………………………….

 

                                    E-mail ……………………………………..................

                                           

 

                                    Φnskemεl gδllande dag och tid skriver ni nedan

 

                                    1:a……………………………………………………..

 

                                    2:a…………………………………………………….

 

 

 

Skriv under ansφkan och skicka den till:      

Miniteatern

Odengatan 102

11322 Sthlm           

                                                                         

 

Om du δr under 18 εr mεste mεlsman skriva under

 

Underskrift………………………………………………………………..

 

Namnfφrtydligande……………………………………………………….

 

Mεlsman…………………………………………………………………..

 

Namnfφrtydligande……………………………………………………….