Allmänna betalningsvillkor

 

Gällande avgifter höstterminen 2018

Hel avgift 1750kr per barn för 12 gånger. Syskonrabatt 10%                

Minsta belopp att betala innan/vid kursstart är 900 kr.

Resterande 825 kr ska vara Miniteatern tillhanda senast andra månadsslutet efter kursstart.

 

Betalningsexempel:  Avgift för två barn minus 10% syskonrabatt: 3150kr.

Delbetalning 1= 1800 kr  Resterande (1350 kr) Miniteatern tillhanda senast andra månadsslutet efter kursstart.

 

Avgift betalas kontant vid första lektionstillfället eller på nedanstående bankgiro senast dagen innan.

Bankgiro: 312-5960

Vänligen uppge BARNETS namn vid girobetalning för er egen säkerhets skull

 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE EN VECKA FÖRE TERMINENS BÖRJAN!

Avanmälan skall göras skriftligen och vara oss tillhanda senast en vecka före terminsstart.

För sent inkommen avanmälan eller avbrytande/uteblivande från kurs, medför inte att skolans krav på avgiften bortfaller.                 

Om betalningen inte är gjord i tid tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.

Skulle betalning utebli efter en påminnelse kommer vi skicka ärendet vidare till INKASSO.

Vi samarbetar med EFAB Inkassobolagen

Varmt välkommen!

Till anmälan