Allmänna betalningsvillkor

 

Gällande avgifter vårterminen 2019

Hel avgift 1775kr per barn för 12 gånger. Syskonrabatt 10%                

Minsta belopp att betala innan/vid kursstart är 900kr.

Resterande 875 kr ska vara Miniteatern tillhanda senast andra månadsslutet efter kursstart.

 

Betalningsexempel:  Avgift för två barn minus 10% syskonrabatt: 3195kr.

Delbetalning 1= 1800 kr  Resterande (1395kr) Miniteatern tillhanda senast andra månadsslutet efter kursstart.

 

Avgift betalas kontant vid första lektionstillfället eller på nedanstående bankgiro senast dagen innan.

Bankgiro: 312-5960

Vänligen uppge BARNETS för och efternamn vid girobetalning för er egen säkerhets skull

 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE EN VECKA FÖRE TERMINENS BÖRJAN!

Avanmälan skall göras skriftligen och vara oss tillhanda senast en vecka före terminsstart.

För sent inkommen avanmälan eller avbrytande/uteblivande från kurs, medför inte att skolans krav på avgiften bortfaller.                 

Om betalningen inte är gjord i tid tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.

Skulle betalning utebli efter en påminnelse kommer vi skicka ärendet vidare till INKASSO.

Vi samarbetar med EFAB Inkassobolagen

Varmt välkommen!

Till anmälan