Miniteatern Miniteatern är en skola för alla som tycker om och vill prova på att spela teater. Det finns hos de flesta människor ett behov av att finna sig själv och sina uttrycksmöjligheter i livet.

Målsättningen med vår undervisning är därför att skapa intresse och ge grundkunskaper för vidare studier inom teaterkonstens område, men inte att göra våra elever till färdiga skådespelare.

Miniteatern grundar sin undervisning i första hand på att utveckla elevens fantasi, spontanitet och kreativitet. Vi vill med detta skapa en grund till säkerhet och självkänsla. Viktigt är också att ge eleven kunskap om hur man behärskar sin kropp och sitt tal samt hur man letar rätt på och blir medveten om sina känslor. West Side
I vår undervisning ingår bland annat följande ämnen: talteknik, improvisation, pantomim, sång, dans och scenframställning. För vuxna tillkommer rollanalys, teaterhistoria och psykologi.

Biblioteket

Under terminen praktiserar varje grupp dessa ämnen och repeterar en pjäs. Terminen avslutas alltid traditionsenligt med en sluten föreställning inför publik. Vi ser detta som ett viktigt mål i terminsarbetet.
Skansen Egentligen var det min längtan efter att få arbeta med mitt yrke, dvs skådespelarens, som fick mig att på försök starta en barnteatergrupp. Mina barn med kamrater fick bilda stommen. Gruppen som då blev åtta barn i åldern 6 - 10 år gav mig den mersmak som fortsätter än i dag. Good Old Days

Detta var år 1968 - alltså Miniteaterns födelseår.

Det har genom åren, till min stora glädje, visat sig att intresset för denna form av teaterundervisning är mycket stor. Som flest var antalet elever i Miniteatern cirka 600 barn och ungdomar. I Lilla Studions vuxenavdelning deltog cirka 25 personer per läsår.

Skolan drivs numera av min dotter Lena.
En återblick säger mig att åren har varit den bästa läromästaren och visat vägen till den pedagogik Miniteatern idag fortfarande använder.

Ulla Grimlund