Vi som tidigare deltagit i Miniteaterns arbete.

Ulla Grimlund

Hej. Jag heter Ulla Grimlund och det var jag som startade Miniteatern 1968.
Det var mina barn, Lena och Catrin, som var inspirationskällan till detta från början. Helt naturligt fick jag sedan hjälp av dessa båda att utöka denna rörelse till vad den har blivit. Vill du veta mer om mig och mina tankar kring Miniteatern, kan du läsa detta på den historiklänk som finns under "Presentation".

 

Catrin Kesselmar

Hej. Jag heter Catrin Kesselmar och är Lenas syster. Jag har också varit med och spelat teater sedan 1968. Jag arbetade här som lärare för de yngre barnen en gång i veckan mellan 1982 och 2000. Det jag tycker var spännande med att arbeta på Miniteatern var att även jag som vuxen utvecklades och tränade upp min lyhördhet för vad barn behöver - och inte behöver - av mig för att känna sig trygga och trivas här. Förutom arbetet med mina tidigare barngrupper hjälper jag fortfarande till bakom scenen ibland på Miniteaterns härliga  avslutningsföreställningar. Idag jobbar jag som kurator på en högstadieskola.

Maria Kling

 

Hej. Jag heter Maria Kling och jobbade som lärare på Miniteatern från 1988, jag började som assistent 1986. När jag var tio år började jag på Miniteatern efter rekommendationer från goda vänner. Jag fortsatte med Miniteaterns vuxenutbildning ”Lilla Studion” där jag senare även arbetat som lärare i teaterhistoria under ca 10 år. Åren i Miniteatern har givit mig kunskaper som jag haft stor nytta av i olika sammanhang. När jag inte jobbar på Miniteatern jobbar jag på en förskola i Sollentuna. Att arbeta på Miniteatern med barn och vuxna är roligt, utvecklande och framförallt en erfarenhet jag inte hade velat vara utan.

Anna Erlandsson

Hej. Jag heter Anna Erlandsson. Jag började på Miniteatern när jag var tre år. Mina tre äldre syskon har gått här före mig, så det föll sig naturligt att jag också började. När jag blev äldre hjälpte jag till som assistent på lektionerna. De sista åren jobbade jag som lärare.

 

 

Frida Blomgren

 

Hej. Jag heter Frida Blomgren och jobbar som lärare och assistent på Miniteatern.
Jag började på Miniteatern när jag var 12 år och kände mig som hemma från första stund. När jag inte jobbar på Miniteatern pluggar jag till förskollärare.
Mina år på Miniteatern har hjälpt mig att utveckla egenskaper som lyhördhet och nyfikenhet inför barnen vilket även hjälper mig otroligt mycket i mitt framtida yrke. Miniteatern har för mig alltid präglats utav en miljö av respekt och öppenhet, något som jag tycker är otroligt viktigt och försöker förmedla till alla mina elever. Framförallt är arbetet på Miniteatern roligt, och det är det viktigaste av allt!
 

     

Tillbaka