Gällande startdatum för VT 21 har vi planerat följande:

Vardagsgrupperna börjar vecka 6

Lördagsgrupperna för åldern 3½-6 år med kursstarttid kl: 9.15, 9.39, 9.45, 11.00 samt 12.30 börjar vecka 6

Lördagsgrupperna för åldern 7-10 år och 10-16 år med kursstarttid kl: 10.30, 10.45, 12.15 samt 12.45 börjar vecka 7.