Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.miniteatern.se
Personuppgiftsansvarig är Lena Grimlund (lena.grimlund@miniteatern.se)
Ta även del av villkor för betalning och avanmälan här.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentar

De personuppgifter som Miniteatern samlar in är de som efterfrågas i anmälningsformuläret. De används endast för att skicka ut kallelse, information och faktura till deltagaren.

Media

Miniteatern kan komma att spela in avslutningsföreställningar och ta bilder både under föreställningar och lektioner.
Filmer kommer att användas i utbildningssyfte och för att delas på låsta länkar till föräldrar som inte kan delta på föreställningen.
Bilder kan komma att läggas upp på vår hemsida för att illustrera vår verksamhet. Vi frågar alltid efter godkännande innan fotografering.

Kontaktformulär

Cookie-filer

När du gör en anmälan på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats innehåller inbäddat innehåll (Länkar till Miniteaterns sidor på Facebook och Instagram.).
Inbäddat innehåll från dessa webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen direkt.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vi delar INTE dina data med någon.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För deltagare som registrerar sig på Miniteaterns webbplats sparar vi de personuppgifter som efterfrågas i formuläret. De data som kommer med formuläret registreras och behålls i en separat databas tills deltagaren inte längre vill medverka och all betalning är Miniteatern tillhanda.
Det finns inga inloggningar som sparas på Miniteaterns webbplats.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du som deltagare eller målsman till deltagare kan begära ett utdrag med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi lämnar inte ut några uppgifter till någon.

Din kontaktinformation

Miniteatern kan få förfrågningar där produktionsbolag önskar barn till inspelning. Miniteatern skickar då den förfrågan vidare direkt till deltagaren utan att lämna ut uppgifter. Sedan får deltagaren själv ta kontakt om intresse finns.

Hur vi skyddar din information

Kontaktuppgifter till deltagare och målsman finns lagrade på en databas på en separat dator som bara personuppgiftsansvarig har tillgång till. Datorn hålls uppdaterad med senaste version av virusskydd och operativsystem.

Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en bransch där delgivning av information är reglerad