För allas säkerhet har vi beslutat att samtliga lektioner kommer att ställas in de dagar då SMHI gått ut med Orange varning (Klass 2) gällande vädret.

Vid Gul varning (Klass1) kommer vi ta beslut löpande och skicka SMS till berörda senast under förmiddagen den dag då lektion kommer vara inställd. Lördagslektioner kommer att informeras om senast fredagen innan.

Ni kan själva titta på SMHI’s hemsida för att uppdatera er om läget. Ni är naturligtvis alltid välkomna att ringa oss och fråga om ni är osäkra.

Vi ser gärna att ni ringer om ni inte kan komma trots att lektionen inte är inställd. Se också till att ni har lämnat rätt mobilnummer till oss.