I gruppen 10 – 17 år jobbar vi med improvisation, teaterövningar, talträning, sång och dans. Alla får även ta del av arbetet med scenframställning. Övningarna går ut på att alla ska lära känna varandra, stärka sin självkänsla och sitt självförtroende och givetvis ha roligt samtidigt. Grupperna repeterar in en pjäs/musikal, med vilken gruppen avslutar vårterminen i en stor föreställning för föräldrar och anhöriga. Då pjäserna är väldigt omfattande och vi parallellt med det sceniska arbetet ska hinna teaterövningar så behöver grupperna två terminer för repetitionsarbetet. Vi jobbar med redan färdiga manus och sedan får eleverna jobba med sina roller och den sceniska delen tillsammans med läraren och de andra i gruppen. Till julen gör gruppen ett kortare julspel för att ha en avslutning även på höstterminen.