Gällande avgifter höstterminen 2024

Hel avgift 1850 kr per barn för 13 gånger. Syskonrabatt 10%                

Avgift kan betalas kontant vid första lektionstillfället eller till
bankgiro 312-5960 senast dagen innan.

Minsta belopp att delbetala är 900kr per elev oavsett rabatt .
Resterande belopp ska vara Miniteatern tillhanda senast andra månadsslutet efter kursstart.

Vänligen uppge BARNETS för och efternamn vid betalning för er egen säkerhets skull.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE EN VECKA FÖRE TERMINENS BÖRJAN!

Avanmälan skall göras skriftligen och vara oss tillhanda senast en vecka före terminsstart. Försent inkommen avanmälan eller avbrytande/uteblivande från kurs, medför inte att skolans krav på avgiften bortfaller.                 

Om betalningen inte är gjord i tid tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.

Skulle betalning utebli efter en påminnelse kommer vi skicka ärendet vidare till INKASSO.
Vi samarbetar med EFAB Inkassobolagen

Till anmälan