I den här gruppen är man mellan 2,5 och 3,5 år.

Vi går väldigt långsamt fram så att alla barnen får chans att utvecklas i sin takt och få en bra självkänsla och känna sig trygga. Föräldrarna är med till en början och deltar i alla övningarna. Det vi gör under terminen är lite olika teaterlekar, spelar lite låtsas teater, sjunger och dansar. Viktigt är att alla får möjlighet att utvecklas i sin takt och det kan ta olika lång tid för olika personer.  Vi har ingen brådska för vi har hela terminen på oss!